W dniach wymienionych poniżej Infinite Sp. z o.o. prowadzić będzie prace konserwacyjne na swoich serwerach, które będą trwać przez ok. 2h. W tym czasie niedostępne będę usługi takie jak web EDInet oraz web service (SOAP).

Wstrzymane będzie również przetwarzanie plików otrzymanych poprzez kanały komunikacyjne AS2, FTP, SFTP, OFTP, X400 i inne (transfer plików pozostanie aktywny, pliki zostaną przetworzone z opóźnieniem, po zakończeniu prac na serwerach).
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Harmonogram prac konserwacyjnych na serwerach Infinite:

 • 19 stycznia 2018, g. 22:00
 • 16 lutego 2018, g. 22:00
 • 16 marca 2018, g. 22:00
 • 20 kwietnia 2018, g. 22:00
 • 18 maja 2018, g. 22:00
 • 15 czerwca 2018, g. 22:00
 • 20 lipca 2018, g. 22:00
 • 17 sierpnia 2018, g. 22:00
 • 21 września 2018, g. 22:00
 • 26 października 2018, g. 22:00
 • 16 listopada 2018, g. 22:00
 • 21 grudnia 2018, g. 22:00